CIU Annual General Meeting 2019

CIU AGM – June 2-3-4, 2019

CIU 2019 AGM PRESENTATIONS

Photos from the CIU 2019 AGM (album in PDF)

Rousing Finale - DAY 2 CIU AGM June 3 &4, 2019 (album in PDF)

 

Need assistance? Or not a member of the CIU?
Please contact: webmaster@ciu.ca or CIU Administrator, marian.kingsmill@sympatico.ca

 

 

 

 

   
Copyright Canadian Institute of Underwriters (CIU)